Prace naprawczo-konserwacyjne

Wykonano prace naprawczo-konserwacyjne ujścia rowu melioracyjnego R-E-2 w Kolanowicach na odcinku 515 m. Podczas prac wykarczowano wiele pni drzew, które umiejscowione były w dnie koryta rowu. Prace były o tyle trudne, gdyż po ostatniej konserwacji jaką przeprowadzali rolnicy we własnym zakresie, doszło do uszkodzenia skarp i dna oraz nadsypania korony rowu. Zdjęcia poniżej przedstawiają efekt zleconej przez Zarząd pracy mającej na celu doprowadzenia do prawidłowego stanu […]

Przeczytaj

Ogłoszenie

Zarząd GSW Łubniany informuje, że dnia 26.11.2012 r. o godz. 18.00 we świetlicy wiejskiej w Kolanowicach odbędzie się zebranie w sprawie odtworzenia rowu biegnącego od terenów wsi Węgry przez centrum wsi Kolanowice do ujścia przy brzegu rzeki Mała Panew. W związku z powyższym Zarząd uprzejmie zaprasza na zebranie wszystkich właścicieli gruntów i właścicieli gruntów sąsiednich, na których będzie mieć przebieg rów:

Przeczytaj

Wykonane roboty

Przy współpracy z Urzędem Gminy Łubniany w bieżącym roku zatrudnieni pracownicy dotychczas wykonali roboty na odcinkach rowów o łącznej długości ok. 6 km.  Rowy znajdowały się w zróżnicowanym stanie technicznym. Prace obejmowały: odmulanie, wykaszanie, odkrzaczanie oraz porządkowanie terenu rowów.  Melioranci do prac kierowani są w zależności od potrzeb spółki, a także na podstawie zgłaszanych uwag Delegatów i Sołtysów w zakresie stanu technicznego rowów. Dotychczas prace […]

Przeczytaj